Nemáme ambície
prekonávať rekordy

Nemáme ambície prekonávať rekordy v počte klientov ani v počte zorganizovaných zájazdov, či v šírke záberu ponúkaných destinácií. Našim krédom je staré dobré „Menej býva mnohokrát viac!“


O cestovnej kancelárií CK HelL

Našou ambíciou číslo 1 je ponúknuť ľuďom prekvapujúci zážitok z novoobjaveného aj v prostredí o ktorom si myslia, že už o ňom vedia všetko a vôbec nič ich v ňom nemôže prekvapiť. Ponúknuť zážitok, ktorý utkvie v pamäti možno i na celý život. Umožniť každému kto príjme našu ponuku, vlastnými zmyslami poznať a utvoriť si osobný názor na miesta, resp. krajiny ktoré navštívil.

Chceme prezentovať Slovensko!

Našou ambíciou je obyvateľom iných štátov predstaviť Slovensko, o ktorom vo svete toho veľa nevedia. Prezentovať im naše prírodné krásy, našu históriu a súčasnosť, hlavne z aspektu nie dlhej existencie samostatného štátu. Sme presvedčení, že ich u nás čaká veľa prekvapivých zážitkov, možno aj tých doživotných.