Nemáme ambície
prekonávať rekordy

Nemáme ambície prekonávať rekordy v počte klientov ani v počte zorganizovaných zájazdov, či v šírke záberu ponúkaných destinácií. Našim krédom je staré dobré „Menej býva mnohokrát viac!“


O cestovnej kancelárií CK HelL

Našou ambíciou číslo 1 je ponúknuť ľuďom prekvapujúci zážitok z novoobjaveného aj v prostredí o ktorom si myslia, že už o ňom vedia všetko a vôbec nič ich v ňom nemôže prekvapiť. Ponúknuť zážitok, ktorý utkvie v pamäti možno i na celý život. Umožniť každému kto príjme našu ponuku, vlastnými zmyslami poznať a utvoriť si osobný názor na miesta, resp. krajiny ktoré navštívil.

Spoznajte poznané,
znovuobjavte objavené!

Našou ambíciou je našincovi predstaviť súčasnosť krajín, ktoré boli pod kuratelou jedného veľkého impéria o ktorom sme sa u nás v školách svojho času učili ako o zemi, „Kde zajtra znamená včera“. Chceme predstaviť históriu a súčasnosť Ruska a ďalších krajín bývalého Sovietskeho zväzu, kráčajúcich vlastnou cestou, formujúcich si už život každá podľa svojich predstáv.

OBJAVIŤ ZÁJAZDY

Chceme prezentovať Slovensko!

Našou ambíciou je podobne, obyvateľom spomínaných krajín, ale aj iných štátov, predstaviť Slovensko, o ktorom vo svete toho veľa nevedia. Prezentovať im naše prírodné krásy, našu históriu a súčasnosť, hlavne z aspektu nie dlhej existencie samostatného štátu. Sme presvedčení, že ich u nás čaká veľa prekvapivých zážitkov, možno aj tých doživotných.


BIELE NOCI V SANKT PETERBURGU

Sankt Peterburg – okno Ruska do sveta, otvorené 27.5.1703 cárom Petrom I! Jednota jedinečností nádher svetskej a duchovnej krásy.