Kontaktujte nás!

Chceme postupovať krok za krokom, načúvať hlasom našich klientov a podľa nich zostavovať, resp. korigovať naše programy. Budeme veľmi radi, ak medzi týmito hlasmi započujeme aj Váš hlas.


Kontaktné informácie

Ck HelL s.r.o.

Pod Gaštanmi 8,
821 07 Bratislava,
Slovenská republika
+421 2 434 274 96
+421 2 622 406 60
ckhell@ckhell.sk

Kde nás nájdete