Zatancujme, zaspievajme
a zaspomínajme si...

Zrušené v zmysle protipandemických opatrení

Upozornenie

Realizácia/nerealizácia všetkých uvedených aktivít sa plne riadi rozhodnutiami a pokynmi kompetentných orgánov, súvisiacimi s aktuálnou situáciou v COVID 19.

Zatancujme, zaspievajme a zaspomínajme si...

OSOBA ZA POBYT
ZISTIŤ VIAC

Večery spomienok

Upozornenie

Realizácia/nerealizácia všetkých uvedených aktivít sa plne riadi rozhodnutiami a pokynmi kompetentných orgánov, súvisiacimi s aktuálnou situáciou v COVID 19.

Zatancujme, zaspievajme a zaspomínajme si...

OSOBA ZA POBYT
ZISTIŤ VIAC

Večery spomienok

Upozornenie

Realizácia/nerealizácia všetkých uvedených aktivít sa plne riadi rozhodnutiami a pokynmi kompetentných orgánov, súvisiacimi s aktuálnou situáciou v COVID 19.

Zatancujme, zaspievajme a zaspomínajme si...

OSOBA ZA POBYT
ZISTIŤ VIAC

Večery spomienok