Majstrovstvá Európy vo futbale
Petrohrad 2021

Poďte s nami fandiť do Petrohradu

Upozornenie

Realizácia/nerealizácia všetkých uvedených aktivít sa plne riadi rozhodnutiami a pokynmi kompetentných orgánov, súvisiacimi s aktuálnou situáciou v COVID 19.

Novoročná „ruská trojka 2021“ v Petrohrade

941€ OSOBA ZA POBYT
2 noci
ZISTIŤ VIAC

Večery spomienok

Upozornenie

Realizácia/nerealizácia všetkých uvedených aktivít sa plne riadi rozhodnutiami a pokynmi kompetentných orgánov, súvisiacimi s aktuálnou situáciou v COVID 19.

Novoročná „ruská trojka 2021“ v Petrohrade

941€ OSOBA ZA POBYT
2 noci
ZISTIŤ VIAC

Večery spomienok

Upozornenie

Realizácia/nerealizácia všetkých uvedených aktivít sa plne riadi rozhodnutiami a pokynmi kompetentných orgánov, súvisiacimi s aktuálnou situáciou v COVID 19.

Novoročná „ruská trojka 2021“ v Petrohrade

941€ OSOBA ZA POBYT
2 noci
ZISTIŤ VIAC

Večery spomienok