Večery spomienok

Večery spomienok na roky a hudbu našej mladosti a tiež na osobnosti, ktoré v tom mali prstyObjednať

Popis podujatia

Kedy: Vždy každý prvý utorok v mesiaci

 

Kde:   Kaviareň Štefánka

 

Čas:   od 18:30

 

Účinkujúci:

  • Spomínanie na roky mladosti – každý účastník večera
  • Spomínanie na hudbu mladosti – KAVKA (kaviarenská kapela) Andreja Záhorca
  • Spomínanie na osobnosti minulosti – osobnosti súčasnosti

Program

1. 9. 2020 - Jozef Frank Zemplínsky - Nekoná sa z titulu štátneho sviatku
100. výročie narodenia (4.9.1920) - Pavol Zelenay
6. 10. 2020 - Samko Dudík
140. výročie narodenia (28.10.1880) - Miroslav Dudík (vnuk)
3. 11. 2020 - Anna Starostová
5. výročie úmrtia (27.11.2015) - Mária Plváčková
1. 12. 2020 - Svetozár Stračina
80. výročie narodenia (3.12.16940) - Angela Vargicová
Galéria