Dr. Štefan Klimo - 100. výročie narodenia

„S tou našou milou…“ spomienkový večerObjednať

Popis podujatia

ŠTEFAN KLIMO 1.11.1919 ZVOLEN – 5.1.2000 BRATISLAVA.

1.novembra 2019 by sa dožil 100 rokov Dr. Štefan Klimo. V rokoch 1951 – 1983 umelecký vedúci a dirigent speváckeho zboru, v rokoch 1953 až 1978 riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica. Človek, ktorý viac, alebo menej ovplyvnil, bez ohľadu na ako dlho sme sa ten ktorý upísal Lúčnici, hlavne jeho speváckemu zboru, život každého z nás.

Dr. Štefan Klimo sa vyznačoval pri dirigovaní „sporými“ gestami. Ním hlboké emocionálne prežívanie výpovednej hodnoty spojenia slova s hudbou na nás, spevákov, prenášal brnkajúc na naše strunky mimikou tváre a rečou tela. Akoby ťahom čarovného štetca sa slovenská ľudová pieseň a hudbou prednášané verše slovenských básnikov, menili na krajinky, zátišia a portréty zo Slovenska. Cez madrigaly a polyfonickú hudbu starých talianskych a iných svetových majstrov, tvorenú do prostredia chrámov a nádherných palácov, sme prežívali duchovno renesancie, snívali s romantikmi, naučili sa poznávať, chápať a preciťovať impresiu modernej doby. Odkrýval pred nami čaro, ukryté v tajomnej trinástej komnate – v hudbe. Áno, častokrát – ba povedal by som že väčšinou – to bolo veľmi tvrdé „spoznávanie“, ale v konečnom dôsledku to určite stálo za to. Tieto krásne obrazy namaľované hudbou, sme prezentovali divákom a poslucháčom. Stali sme sa pre nich poslami prinášajúcimi šťastie, krásu, radosť, pokoj a mier. V tom bolo poslanie Lúčnice, ktoré sme šírili aj my, keď sme boli v nej … keď sme boli mladí a pekní… Lebo táka bola v tých časoch Lúčnica.

Spomenuté významné jubileum budú sprevádzať akcie, na ktorých veľmi radi privítame bývalých aj súčasných lúčničiarov, či zborákov, tanečníkov, muzikantov aj organizačno – technických zamestnancov, fanúšikov perly slovenskej kultúry – Lúčnice, ako aj všetkých ostatných milovníkov slovenského zborového umenia, hudby a kultúry vôbec.

Akciami si pripomenieme to, čo jubilant urobil pre Lúčnicu – a nielen Lúčnicu. Možno pre mnohých to budú prekvapujúco nové poznatky.

Buďte teda všetci srdečne vítaní !!!

Ondrej Lőrinčík
bývalý člen zboru Lúčnice

 

 

AKTIVITY K 100. VÝROČIU NARODENIA DR. ŠTEFANA KLIMA

28.októbra 2019, 10:00 „Ars Musica“ – Rádio Devín

1. novembra 2019, o  11:00, – položenie kvetov na hrob Dr. Štefana Klima na Vrakuňskom cintoríne.

4. novembra 2019, o 19:00, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava, spomienkový večer „ S tou našou milou…“. V programe svoje vyznania k pôsobeniu v Lúčnici pod vedením Dr. Štefana Klima vyjavia bývalí členovia zboru Lúčnice, speváci, či začínajúci dirigenti, resp. iní umeleckí spolupracovníci –neskôr hviezdy, či hviezdičky umeleckého neba. Odznie niekoľko „kultových skladieb“ (v reprodukcii nahrávok, resp. live), v podaní bývalých lúčničiarov pod dirigentským vedením asistentov Dr. Štefana Klima –  Ruda Geriho a Pavla Procházku.

9. novembra 2019, 17:00, koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Slávnostný koncert speváckeho zboru Lúčnice, dirigovaného umeleckou vedúcou a dirigentkou Elenou Matúšovou (gestor koncertu – Umelecký súbor Lúčnica).

Zborník ocenení získaných speváckym zborom Lúčnice pod vedením Dr. Štefana Klima

CD „Lúčnica – University Students´ Choir Bratislava – CZECHOSLOVAKIA – remake dvojgramoplatne nahranej pre USA a Kanada turné 1969

Publikácia „Rozhovory s Dr. Štefanom Klimom“ – autor PhDr. Stanislav Bachleda

Vyznamenanie „Cena ministra kultúry Slovenskej republiky In Memoriam“

 

 

„S TOU NAŠOU MILOU…“.

Spomienkový večer pri príležitosti 100. výročia narodenia Dr. Štefana Klima

Termín:
4.11.2019, o 19:00 hod.

Miesto:
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna ul.1, Bratislava

Účinkujúci:

  • osobnosti operných, operetných a koncertných pódií – Sergej Kopčák, Magdaléna Blahušiaková, Magdaléna Hajóssyová, Mária Turňová, Dušan Jarjabek, Peter Michalica, Juraj Peter
  • dirigenti – Rudolf Geri, Pavol Procházka – asistenti Dr. Štefana Klima
  • bývalí členovia speváckeho zboru Lúčnice, súčasníci Dr. Štefana Klima

Moderátor – Ondrej Lőrinčík

 

Spoluorganizátor podujatia RTVS.

 

Program

Tá slovenská pieseň - Zdenko Mikula - reprodukcia nahrávky z roku 1973
Magdaléna Blahušiaková - vyznanie
TRÁVNICE - Štefan Klimo - bývalé členky zboru - diriguje Rudolf Geri
Magdaléna Hajóssyová, Mária Turňová - vyznanie
Za tou mojou milou - Štefan Klimo - bývalí členovia zboru - diriguje Pavol Procházka
Dušan Jarjabek, Juraj Peter - vyznanie
LÚČNE HRY - Zdenko Mikula - bývalí členovia zboru - diriguje Rudolf Geri
Rudolf Geri, Pavol Procházka - vyznanie
SFOGAVA CON LE STELLE - Claudio Monteverdi - bývalí členovia zboru - diriguje Pavol Procházka
Milan Semík – historický zájazd do USA a Kanady 1969 - spomienky
METAMORFÓZY (DIEVČA S HUSĽAMI) - Ladislav Burlas - reprodukcia nahrávky z roku 1968
Peter Michalica, Sergej Kopčák – vyznanie
DR. ŠTEFAN KLIMO - reprodukcia hlasovej nahrávky jubilanta
Aká si mi krásna - Eugen Suchoň - bývalí členovia zboru - diriguje Pavol Procházka 

 

 

ÚČINKOVALI V SPEVÁCKOM ZBORE LÚčNICE VEDENOM DR. ŠTEFANOM KLIMOM

Speváci

Dámy:
Ľubica Baricová, Magdaléna Blahušiaková, Marta Beňačková, Edita Grúberová, Magdaléna Hajóssyová, Adriana Kohútková, Betka Michálková, Ľubica Orgonášová, Lucia Poppová (1993†), Anka Starostová (2015†), Mária Turňová,

Páni:
Jozef Ábel, Štefan Babjak (2008†), Stanislav Beňačka st. (2003†), František
Caban (1991†), Pavol Gábor (2003†), Juraj Hrubant (2011†), Dušan Jarjabek, Ondrej
Malachovský (2011†), Juraj Oniščenko (1999†), Juraj Peter, Vojtech Schrenkel (1986†)

Dirigenti
Rudolf Géri, Magdaléna Rovňáková, Peter Hradil (2001†), Pavol Procházka, Naďa Raková,
Jozef Svitek (†), PhDr. Ján Szelepcsényi,

Externí spoluúčinkujúci
Betka Kubánková (2012†), Peter Michalica, Sergej Kopčák